تعرفه خدمات اینستاگرام

فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت عالی)
38,000 200 / 1000000 جزییات خرید
21
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت متوسط + سرعت خوب)
30,000 200 / 1000000 جزییات خرید
22
فالور ایرانی اینستاگرام (کیفیت معمولی + سرعت متوسط)
25,000 200 / 1000000 جزییات خرید

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
لایک ایرانی اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت بالا)
13,000 200 / 1000000 جزییات خرید
12
لایک ایرانی IGTV اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت بالا)
13,000 200 / 1000000 جزییات خرید